Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Sklepowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość realizacji zamówienia przez Sklep.

Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych dotyczących go danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.Sklep przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.Administratorem danych osobowych w serwisie internetowym www.biolovers.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Klienta jest: EKOLOGIKA ANETA SAKOWICZAdministrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie EKOLOGIKAAdministrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:1 .Ograniczony dostęp do danych osobowych, który posiadają jedynie ci pracownicy sklepu którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony danych osobowych.2  System serwisu internetowego spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym Sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Klienta będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub gdy zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Sklep powiadomi Klientów drogą elektroniczną co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel